Tôi cần tư vấn về suy thận độ 3
Trả lời:

Chào anh. Anh có triệu chứng như nào ạ?