Tôi bị thận đa năng,đã chuyển sang suy thận độ 3. Vậy tôi có thể uống ích thận vương hay k.và sử dụng trong thời gian bao lâu.
Trả lời:

Chào bạn. Với trường hợp của bạn hoàn toàn sử dụng được bạn nhé! Chúc bạn nhiều sức khỏe.