Suy thận độ 3 cần tư vấn
Trả lời:

Chào bạn. Bạn cần tư vấn bệnh gì ạ?