Người bị suy thận có thay thận được không
Trả lời:

Chào chị. Không biết người nhà mình hay chị bị suy thận giai đoạn mấy? Ghép thận hoặc cấy ghép thận là việc cấy ghép thận của một người vào một bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối. Ghép thận thường được phân loại thành 2 trường hợp tương ứng với người hiến tặng đã chết hoặc người hiến tặng còn sống. Người nhà mình hay chị nên cân nhắc nếu có phương pháp hỗ trợ thay thận ở giai đoạn cuối là rất tốt. Chúc chị nhiều sức khỏe.