Chỉ số creatinin của tôi lúc nào khám cũng từ 128 dến 136. Mặc dầu tôi uoonhs ích thận vương liên tục đã 2 năm nay ngày đều đặn 4 viên. Nhưng chỉ số ur và a cid u tóc nằm trong giới hạn. Cho tôi hỏi tại sao creatinin không giảm. Tôi có nên tiếp tục uống ích thận Vương nữa không
Trả lời:

Chào anh. Anh uống duy trì sẽ ổn đinh anh nhé! Chúc anh sức khỏe.