Cần tư vấn thêm
Trả lời:

Chào anh. Không biết anh hay người nhà có tình trạng sưc khỏe nhưu nào cần tư vấn ạ?